Friday, Sep. 25, 2020

Kolumnisti

Meteorološke kolumne pišu odabrani članovi Crometeo tima. U njima autori izlažu teme koje su u potpunosti ili djelomično meteorološke tematike. Način pisanja ovisi o individualnosti samog autora, tako da je dio kolumni napisan u znanstveno-edukativnoj formi, a dio u ležernom, subjektivnom izričaju bez lektorske intervencije administratora.

 

ivantoman.jpg