Friday, Jan. 22, 2021

Arktička oscilacija – analiza i prognoza : “Hoće li zahladiti ili ne?”

Autor:

|

02.10.2015

|

Kategorije:

Arktička oscilacija – analiza i prognoza : “Hoće li zahladiti ili ne?”

Prije same analize i prognoze koja će se odnositi na arktičku cirkulaciju, ukratko ćemo objasniti što je to AO indeks te kako on utječe na atmosferske postavke tokom perioda koji je pred nama. U “sažetku” i daljnjem dijelu teksta osvrnuti ćemo se na analizu uvjeta koji prevladavaju u trenutnom vremenu i njihov utjecaj na atmosferske postavke tokom mjeseca u kojem se nalazimo.

AO indeks i njegov utjecaj na sjevernu hemisferu tokom zimskog perioda

Jedan od najvažnijih čimbenika koji je direktno povezan sa atmosferskim postavkama u sjevernoj hemisferi tokom zimskog perioda je polarni vrtlog te njegova jačina. Jačina polarnog vrtloga povezana je sa indeksom kojeg nazivamo arktička oscilacija (AO indeks), a ona predstavlja razliku tlaka između polarnih područja i umjerenog pojasa . Vrlo visoka vrijednost AO indeksa sugerira nam vrlo jaki polarni vrtlog, tj. jake zapadne vjetrove u subpolarnim područjima koji sprječavaju da se hladni zrak sa Sjevernog pola spušta u umjerene geografske širine. Ako pak gledamo meteorološke karte atmosferskog tlaka na razini 500hPa za sjevernu hemisferu vrlo lako ćemo uočiti glavna obilježja pozitivnog AO indeksa – vrlo jaka ciklonalna aktivnost u sjevernim morima (npr. u području Grenlanda, Skandinavije, Beringovog mora…).

slika

slika

Nasuprot tome, kada AO indeks prijeđe u negativnu fazu nastupaju česte tzv. „blocking“ situacije širom sjeverne hemisfere. Drugim riječima, dolazi do slabljenja polarnog vrtloga, slabe zapadni vjetrovi pa anticiklone iz južnijih geografskih širina lakše „probijaju“ oslabljeni cirkulacijski krug u subpolarnim područjima. Na Sjevernom polu slabi dominacija ciklonalne aktivnosti dok sve više jača anticiklonalna aktivnost. U takvim slučajevima hladni polarni zrak se po istočnoj strani anticiklone spušta u umjerene geografske širine pri čemu u reakciji sa toplim Mediteranskim morem dolazi do ciklonalne aktivnosti koja u kombinaciji sa hladnim zrakom donosi snježne padaline skroz do same obale.

slika

slika

Sažetak:

– AO je trenutno neutralan i predviđa se da će prijeći u pozitivnu fazu da bi se nakon sljedećeg tjedna vratio u negativnu pri čemu bi ostao u granicama negativnih vrijednosti i neutralne faze

– U kratkom periodu pozitivnog trenda vrijednost AO indeksa se trenutno odražava na produbljivanje niskog polja tlaka zraka u Arktičkom području dok će se područje visokog tlaka zraka graditi u području sjeverne Europe, zapadnog dijela sjeverne Amerike a posebno istočnog dijela Kanade. Jačanje visokog tlaka zraka preko istočne Kanade će igrati važnu ulogu u eventualnoj putanji uragana Joaquin.

– Jačanje grebena visokog tlaka zraka utjecat će i na porast temperature u srednjem dijelu troposfere za područja Europe, zapadnog dijela sjeverne Amerike te istočnog dijela Kanade dok bi istočnim dijelom SAD-a i sjeverne Azije prevladavale niže temperature.

– Dugoročni negativni trend AO indeksa odrazit će se na jačanje grebena visokog tlaka zraka u Arktičkom području dok će u srednjim geografskim širinama, posebno u sjevernoj Aziji i istočnoj Kanadi jačati polje niskog tlaka zraka. To će dovesti do pada temperatura u području sjeverne Azije, istočnog dijela sjeverne Amerike i vjerovatno Europe

Utjecaji

AO indeks, koji je gotovo stalno u minusu od kraja lipnja, iako je u posljednje vrijeme bliže neutralnoj vrijednosti, imao je rekordno niske vrijednosti za srpanj i kolovoz. Iako trenutni trend govori da će sljedećeg tjedna AO prijeći u pozitivnu fazu, to bi trajalo jako kratko vrijeme te bi po trenutnim prognozama vrlo brzo pao u minus pri čemu bi i ostao u toj fazi veći dio vremena. Dali nam rekordno niske vrijednosti indeksa u srpnju i kolovozu mogu išta reći o vrijednostima AO indeksa tokom nadolazeće zime? U nastojanju da se prikaže kolika je inherentnost vrijednosti indeksa tokom ljetnog perioda sa vrijednostima za zimski period možemo vidjeti iz slike br. 1. Također je i uključena vrijednost za prošli srpanj i kolovoz čija je vrijednost najniža otkako se vrše mjerenja od 1950.god. Korelacije između dvije vremenske serije je 0.30, što je statistički značajna vrijednost koju uzimamo u promatranje. Ukoliko ćemo se osloniti na navedeno, posljedično sa prethodnim niskim vrijednostima tokom ljetnog perioda, negativni AO trend bi očekivano mogao dominirati tokom nadolazeće jeseni što bi i povećalo šanse da se takav i održi tokom zimskog perioda.

slika

Slika 1

U kratkom periodu negativni tlak zraka će dominirati središnjim dijelom Arktika dok bi u srednjim geografskim širinama dominiralo područje visokog tlaka zraka. Glavno područje pozitivnog geopotencijala proteže se preko Sjevernoatlanskog sektora, sjeveroistočnog dijela Amerike te sjeverozapadnog dijela Rusije. Ovakve atmosferske postavke rezultiraju višim temperaturama u području istočnog dijela SAD-a i sjeverne Europe. Međutim diljem središnje i južne Europe temperature su nešto niže u odnosu na vrijednosti za ovaj dio godine pri čemu je i tlak zraka u području mediterana nešto niži uz istočno strujanje zraka u višim slojevima atmosfere. Sa izuzetkom Aljaske, više temperature prevladavaju zapadnim dijelom sjeverne Amerike tokom anticiklonalnog utjecaja. Dugoročno gledajući, dio visokog tlaka zraka koji dominira nad sjevernim dijelom Europe će „puknuti“ i krenuti prema Arktičkom dijelu kontinenta. Kako će se greben visokog tlaka zraka približiti Sjevernom polu tako se i predviđa njegovo širenje i jačanje tokom sljedećeg tjedna pri čemu bi zamijenio trenutni utjecaj niskog tlaka zraka. U međuvremenu, nisko područje tlaka zraka u blizini Sjevernog pola odcijepit će se u dva dijela pri čemu će se jedan dio spustiti na područje zapadnog dijela Sibira a drugi na područje istočnog dijela Kanade. Ovakva rekonfiguracija ne samo da predviđa vraćanje AO indeksa u negativnu vrijednost nego i pad temperaturnih vrijednosti za navedena područja, prvo u sjevernoj Aziji a zatim u istočnoj Kanadi. Osim dominacije niskog tlaka zraka u ovim područjima, vezano za režim negativne vrijednosti AO indeksa, niži tlak zraka trebao bi dominirati i nad područjem Europe, istočnih dijelova SAD-a te Aleutskog otočja. Favorizirajući visoko polje tlaka iznad srednjeg Sibira očekuju se i iznad prosječne vrijednosti zraka u istočnim dijelovima Azije.

Trenutno, AO indeks je neutralan ali se predviđa da će tokom vikenda poprimiti pozitivnu vrijednost (slika 2).

slika

Slika 2

Na slici br.3 vidimo negativnu anomaliju tlaka zraka na plohi 500mb koja se proteže preko sredozemlja pri čemu su u tom području i nešto niže temperature zraka (slika br. 4)

slika

Slika 3

Dominantno područje visokog tlaka nalazi se iznad Velike Britanije, Skandinavije, sjevernog dijela Atlantika i sjeveroistočnog dijela SAD-a pri čemu u sjevernoj Europi i sjeveroistočnoj americi prevladavaju temperature veće od prosjeka.

slika

Slika 4

Tjedan 1-2

Najvažnija predviđena promjena u ovom periodu biti će premještanje niskog tlaka zraka sa područja središnjeg Arktika na sjeverne dijelove kontinenata.
Područje visokog tlaka zraka jačati će na sjevernoj strani Tihog oceana, istočno od arktičkog područja, suzbijajući područje niskog tlaka zraka u niže geografske širine. Jačanje visokog tlaka zraka u arktičkom području i jačanje utjecaja niskog tlaka zraka u srednjim geografskim širinama povezano je sa trendom negativnog AO indeksa. Zbog toga se očekuje pad temperature zraka za područje sjeverne Euroazije i istočnih dijelova sjeverne Amerike. U ranom periodu glavno područje niskog geopotencijala dominirati će područjem zapadnog i srednjeg dijela sibira. Anticiklonalni utjecaj predviđa se u području sjeveroistočne europe, sjeverozapadne Rusije te preko cijelog dijela istočne Azije pri čemu će više temperature prevladavati u sjevernom dijelu Europe i istočnom dijelu Azije. Za južne dijelove europe očekuju se da će temperature biti približne prosjeku za taj dio sezone.

slika

Slika 5

Tokom kasnijeg razdoblja, produbljivanje niskog tlaka zraka pomaknuti će se iz Azije prema sjevernoj Americi pri čemu bi se tlak zraka prvo počeo snižavati u Aleutskom području, zatim u Hudsonovom zaljevu te bi se utjecaj proširio na južne dijelove istočnog dijela Amerike.

slika

Slika 6

Tjedan 3-4

Gledajući na krajni dio perioda drugog tjedan, atmosferske postavke navedene u prethodnom tekstu većinom bi prevladavale i u tjednima 3 i 4. Sa visokom tlakom zraka koji bi dominirao nad Arktičkim područjem i nižim geopotencijalom u srednjim geografskim širinama, vrijednost AO indeksa ostala bi u granici negativne-normalne vrijednosti. Područje najveće vrijednosti visokog tlaka zraka predviđa se jako blizu Sjevernog pola dok se za područje Aleuta očekuje daljnje jačanje niskog geopotencijala. Uz ispodprosječne vrijednosti tlaka zraka u području Europe očekuje su i niže temperature zraka izuzev sjevernog dijela Europe, istočnog dijela Kanade i SAD-a.

slika

Slika 7

30 dana

Dugoročno predviđanje vrijednosti AO indeksa tokom jesenskog perioda je malo teže prvenstveno iz razloga stratosferno-troposferne povezanosti i njenih značajki koje uvelike utječu na standardnu cirkulaciju tokom zimskog perioda. Unatoč tome, vratimo li se na sliku broj 2, očekuje se da bi AO indeks trebao ostati unutar normalne-negativne vrijednosti. Što se temperature tiče, dolaskom jeseni, temperaturne anomalije u srednjim geografskim širinama su dosta osjetljivije tijekom dinamičkih promjena u atmosferi povezanih sa vrijednostima AO indeksa. Stoga, dok je AO indeks u negativnoj fazi ispodprosiječne temperature su očekivane u sjevernom dijelu Euroazije. Do sada su temperature bile niže na području zapadne Euroazije nego li na području istočne Euroazije no ukoliko snježne padaline u siburu ove godine krenu ranije/intezivnije, to će se sigurno promijeniti jer se stvara preduvjet jačanja sibirske anticiklone i nižih temperatura uslijed „albedo“ efekta.
Važno je i napomenuti utjecaj arktičkog ledenog pokrova ( slika 8 ) koji je postigao četvrtu najnižu vrijednost otkako se vrše mjerenja. Niska pokrivenost ledom, posebno u području Barents-Kara moru, favorizira negativni AO indeks tokom ove zime.

slika

Autor teksta: Barić Josip

Komentari

Share This Article

Related News

Europa: Rekordno topli lipanj
Lipanj 2019 : Najtopliji lipanj na globalnoj razini
WMO: Potvrđen  novi temperaturni rekord za Aziju  54.0°C

O Autoru

Ned