Friday, Aug. 7, 2020

Dan spektakularnih lenticularis oblaka (FOTO)

Autor:

|

04.05.2014

|

Kategorije:

Dan spektakularnih lenticularis oblaka (FOTO)

Tijekom nedjelje južno je visinsko strujanje zamijenilo sjeverno, a na Jadranu je zapuhala bura. Usprkos buri, na mnogim područjima se zadržalo oblačno vrijeme, vrijeme poznatije kao “škura bura”.

Na naš e-mail i Facebook stranicu stigle su desetke fotografija lenticularis oblaka, većinom iznad Dalmacije i susjedne BiH. Neki od oblika zaista su spektuakularni…

Što su altocumulus lenticularis oblaci i kako nastaju?

Altocumulus lenticularis specijalan je tip oblaka koji nastaje prilikom strujanja zraka preko okomite planinske prepreke. Javlja se u njezinoj zavjetrini, i leži negdje na visini vrha prepreke ili malo iznad. Proteže se u paralelnom smjeru s planinom i potpuno je nepomičan. Sporo mijenja izgled, čini se kao da satima stoji na istom mjestu u istome obliku…

Lećastog su oblika, a otuda im i latinski naziv lenticularis. Pojavljuju se na brijegu zavjetrinskog vala koji je nastao zbog prelaženja planine. U nas su Ac len tipični prilikom puhanja bure, u zavjetrini Dinarida. Na donjoj slici je prikazana shema nastajanja ovakvog oblaka pri puhanju bure u zavjetrini Velebita. Vjetar je uz ličku stranu Velebita (privjetrina) prisiljen na penjanje i nakon dolaska do vrha, u povoljnim uvjetima, dolazi do pojave hidrauličkog skoka (razdvajanja struje u dvije osi – jednu paralelnu sa tlom iznad visine vrha i drugu koja se obrušava prema podnožju planine pod velikim kutem). Ovakvo razdvajanje toka zračne struje i njegovo sužavanje u vrlo uski kanal uz privjetrinsku padinu Velebita dovodi do snažnog ubrzavanja, pa bura pri dnu, kada puše u vrlo uskom kanalu, postiže izrazito velike brzine.

Za razliku od fenskog oblaka (oblačne kape), koji nastaje na samoj privjetrini planine, Ac lenticularis nastaje u zavjetrini prepreke i na određenoj udaljenosti od nje. Stvara se na težinskim valovima strujanja u zavjetrini.

Nakon dolaska do podnožja planine, zbog velike brzine i pritiska koji stvara novonadolazeći zrak sa planine, dio zračne struje se sada odvaja prema gore i počinje uspinjanje na određenoj udaljenosti od planine. Upravo u ovoj zračnoj struji, koja ima uzlaznu komponentu gibanja, stvara se Ac lenticularis, budući da se zrak pri uzdizanju adijabatski hladi do ukapljivanja. Zračna struja nastavlja put jugozapada, ali zbog velike stabilnosti atmosfere dolazi do pojave težinskih valova; uzlazna se putanja uskoro zaustavlja i prelazi u silaznu…. na tom mjestu je jugozapadni rub Ac len oblaka jer se zrak sada adijabatski zagrijava, suši, i oblak nestaje…..

Težinski valovi se mogu prepoznati i po nekoliko pruga Ac len oblaka u zavjetrini, paralelno položenih jedna do druge, pri čemu je oblak na brijegovima valova, a vedrina u njihovim dolinama. S udaljenošću od planine amplituda težinskih valova se smanjuje, pa time i veličina Ac len oblaka u udaljenijim prugama. Najčešće ipak, težinski valovi su dostatni za razvoj samo jedne ili dvije pruge Ac lenticularisa. (Ivan Toman)

Video: Vladimir Lončarić

Iznad Zavižana i oko Starigrada. Foto: Igor Legac

l01

Iznad Splita. Foto: Anita Kalajžić
l02

Iznad Kaštela. Foto: Nikola Pjanićl03

l04

Iznad Zagore, 4.5.2014. Foto: Toni Trumbić
l05

Iznad Rijeke. Foto: Veliki Zelinil06

l07

Iznad Rijeke. Foto: Mladen Marač
l08

Iznad Posušja (BiH). Foto: Jadranko Kovačp01

p02

p03

p05

p07

p08

p10

Iznad Mostara. Foto: Ibrahim Šutap13

p14

p15

Iznad Split. Foto: Frane Kranjčevicć-Batalić

Komentari

Share This Article

Related News

U lovu na pomrčinu Sunca
Samo u Dalmaciji: Kako su snijeg i led odrasle ponovno učinili (sretnom) djecom!
Pogledajte kako je izgledalo probijanje kroz višemetarske nanose snijega na biokovskoj cesti

O Autoru

Rade Popadić