Monday, Jul. 6, 2020

Ne zaboravite – noćas počinje zimsko računanje vremena!

Autor:

|

25.10.2014

|

Kategorije:

Ne zaboravite – noćas počinje zimsko računanje vremena!

Noćas počinje zimsko računanje vremena. Pomicanjem kazaljki sata za jedan sat unatrag vrijeme od 3 sata računa se kao 2 sata.

Zbog pomicanja sata jedan sat unatrag  na prugama HŽ Infrastrukture, kao i uvijek do sada, organizirana su posebna dežurstva osoblja u elektrotehničkim službama i prometnim uredima kako bi se svi automatski uređaji koji pokazuju, registriraju ili daju točno vrijeme namjestili na novo, točno vrijeme.

U razdoblju zimskog računanja vremena na motornim vozilima za vrijeme vožnje i danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. Motociklisti cijele godine moraju imati upaljena svjetla na svojim motociklima.

Hrvatska elektroprivreda podsjeća da se s povratkom na zimsko računanje vremena mijenjaju i razdoblja dnevnih tarifa za obračun, pa će se sada utrošena električna energija prema višoj tarifi obračunavati u razdoblju od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi u razdoblju od 21 do 7 sati.

Zimsko računanje vremena zapravo je standardno računanje vremena, a ljetno radno vrijeme izmišljeno je u Njemačkoj tijekom Prvog svjetskog rata. Nakon Njemačke uvele su ga i savezničke države kako bi se pokušalo uštedjeti na ugljenu. Između dva svjetska rata većinom je ukinuto, da bi se vratilo tijekom Drugog svjetskog rata i u vrijeme energetske krize sedamdesetih godina.

Na prostorima bivše Jugoslavije prvi puta kazaljke su pomicane 1983. godine. Danas to rade skoro sve europske države i cijela Sjeverna Amerika, no ne prestaju prijepori oko učinkovitosti pomicanja sata.

Komentari

Share This Article

Related News

U Rabu palo 112 litara kiše
Kišni rekordi na početku kalendarske jeseni
Fronta donijela osvježenje na početku klimatološke jeseni

O Autoru

Joško Markov