Saturday, Jul. 4, 2020

Slap prima udarce bure (VIDEO)

Autor:

|

08.03.2015

|

Kategorije:

Slap prima udarce bure (VIDEO)

Jedna od najjačih marčanskih bura posljednjih godina obilježila je prvu dekadu ožujka.  Donosimo još jednu spektakularnu snimku  posljedica te bure. Riječ je o slapu Krčić koji „prima udarce bure“, kako je naveo autor u opisu videa.

Slap Krčić je 22 metara visok vodopad na sjeveru kninskog polja kojim se rijeka Krčić obrušava u Krku. Nazivaju ga još i “Veliki buk” i “Topoljski buk”.  Nalazi se neposredno uz grad Knin, a napaja se vodama  s Dinare. Uz Krčić prolazi makadamska cesta koja povezuje Knin s Kijevom. Izgrađena je prije nešto više od 200 g.

Prema podacima sa hr. wikipedia slap Krčić ima i svoju legendu. Nekada je na brdu lijevo od slapa postojala utvrda koja je služila za obranu mosta. Legenda kaže da će ljudi ponovo izgraditi most kada Krčić više nikada ne presuši i kada ljudi prestanu međusobno ratovati.

Video –  autor: magnus (https://www.youtube.com/watch?v=Wwga3giMlNE)

Komentari

Share This Article

Related News

U Rabu palo 112 litara kiše
Kišni rekordi na početku kalendarske jeseni
Fronta donijela osvježenje na početku klimatološke jeseni

O Autoru

Ned