Friday, Aug. 7, 2020

Završena jedna od najmirnijih sezona uragana na Atlantiku: Zašto su sezonske prognoze podbacile?

Autor:

|

01.12.2013

|

Kategorije:

Završena  jedna od najmirnijih sezona uragana na Atlantiku: Zašto su sezonske prognoze podbacile?

Posljednji dan studenog je označio i službeni kraj ovogodišnje sezone uragana na Atlantiku. Službeni početak sezone je 1. lipnja. Iako se tropske oluje i uragani mogu formirati i u preostalom dijelu godine, to se dešava vrlo rijetko.  U 2013. godini je formirano 13 imenovanih tropskih oluja, što je više od prosječnog broja imenovanih oluja. Prosjek za razdoblje 1950-2012 je 11 imenovanih oluja godišnje.  Međutim, ove godine su  samom dvije oluje postale uragani,  a niti jedan nije bio tzv. snažni uragan (kategroije 3, 4 ili 5). U prosječnoj godini nastane 6 uragana, a tri budu snažni.

Prema podacima Američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) 2013. godina će biti rangirana kao šesta najmanje  aktivna uzevši u obzir  tzv. ACE indeks (indeks koji uzima u obzir i jačinu i duljinu trajanja oluja i uragana). Ovogodišnja vrijednost tog indeksa je iznosila 30, što je tek 33% prosječne vrijednosti za razdoblje 1981.-2012. Zadnji puta je 1983. godina imala manju vrijednost ACE indeksa (17). To znači da je većina ovogodišnjih imenovanih oluja bila kratkotrajna i po brzini vjetra slaba, odnosno da nije bilo intenzivnih  uragana koji bi dugo trajali.

Sezona uragana na Atlantiku 2013. – animacija satelitskih snimki

Najjači uragani su bili Humberto i Ingrid sa vjetrovima prosječne brzine 137 km/h. Posljednji je puta 1968. godine najjači uragan sezone imao tako nisku  prosječnu brzinu vjetra.

Prvi se puta od 1994. godine dogodilo da na Atlantiku nije formiran niti jedan snažan uragan.  Zadnji puta su 1982. godine formirana samo dva uragana. Istraživački zrakoplovi koji istražuju tropske oluje i uragane ove su godine imalo samo 435 sati leta, što je najmanji broj sati leta od najmanje 1966. godine.

Ove se godine na najjačem  udaru, od čak 8  tropskih oluja i uragana našao Meksiko, i sa Atlantika i sa Pacifika. Sa Atlantika je Meksiko pogodio uragan Ingrid i dvije tropske oluje. Sa Pacifika se Meksiko našao na udaru dva uragana (Manuel i Barbara) te tri tropske oluje.   Uragan Ingrid je odgovoran za smrt 23 osobe.  Uragan Manuel je u Meksiku odgovoran za smrt 169 osoba. SAD je pogodila samo jedna tropska oluja, Andrea.

Ova je godina zanimljiva i po potpunom podbačaju sezonskih prognoza. Svi prognostički centri, uključujući i NOAA, koji su prije i na početku sezone objavili sezonska predviđanja najavljivali su vrlo aktivnu godinu na Atlantiku.  Portal wundeground.com je analizirao 12 sezonskih prognoza i prosječno se očekivalo 16 oluja, od čega 8 uragana, od čega 4 snažna uragana. Očekivao se i ACE indeks  30% veći od prosjeka.

Sezonske prognoze su se temeljile na nekoliko faktora koji u kombinaciji obično dovode do aktivne godine na Atlantiku.  To je izostanak klimatskog poremećaja El- Nino, iznadprosječne temperature oceana, atmosferski tlak na Atlantiku  je bio niži od prosjeka, uz slabe visinske vjetrove u višoj atmosferi (wind shear) , a i afrički je monsun bio aktivan. Upravo su tzv. tropski valovi koji s Afrike ulaze na Atlantik odgovorni za 85 % snažnih uragana na Atlantiku.

Ipak, navedeno čini tek oko polovice faktora koji utječu na formiranje tropskih sistema.  Neočekivano mirna sezona se, prema analizi NOOA-e, pripisuje nepredvidivim atmosferskim procesima koji  se na široj skali ne mogu prognozirati uspješno za razdoblje duže od jednog ili dva tjedna.  Ovog se ljeta nad Atlantikom  dugo vremena nalazila velika količina suhog  pustinjskog zraka porijeklom sa Sahare. I sa sjeveroistoka Brazila zahvaćenog jakom sušom nad  tropski Atlantik je stizao suh zrak. Stalni dotok suhog zraka je, unatoč ostalim povoljnim uvjetima omogućavao tek razvoj slabijih tropskih oluja koje su brzo nestajale i nisu se uspijevale pretvoriti u snažnije i dugotrajnije uragane.

Tropske oluje i uragani na Atlantiku u 2013. godini (NOAA)

Komentari

Share This Article

Related News

Atlantik: Uragan Lorenzo (kategorija 5) postavlja nove rekorde; potonuo brod
Uragan Dorian devastirao sjever Bahama
Uragan Dorian pogodio Bahame s vjetrovima od 295 km/h: Izjednačen rekord iz 1935. godine

O Autoru

Ned