Friday, Jul. 3, 2020

„Ženski“ uragani opasniji od „muških“?

Autor:

|

07.06.2014

|

Kategorije:

„Ženski“ uragani opasniji od „muških“?

U časopisu Državne akademije znanosti SAD-a su objavljeni rezultati kontroverzne studije po kojoj su, zahvaljujući spolnim predrasudama, uragani sa ženskim imenima smrtonosniji od uragana sa muškim imenima. Koristeći statističko modeliranje, istraživači Sveučilišta Illinoisa su zaključili da su  uragani sa ženskim imenima prouzročili  oko tri puta više smrtnih slučajeva nego oni koje nose muška imena.

Istraživači su postavili hipotezu da se uragani sa ženskim imenima percipiraju kao manje opasni od onih sa muškim imenima.  Prema objavljenoj studiji, to bi značilo da je manje vjerojatno da će ljudi kojima prijeti uragan poduzeti mjere zaštite kao što je npr. evakuacija za vrijeme uragana sa ženskim imenom, pa su zbog toga i više ugroženi.

U početku imenovanja uragana, meteorolozi su ima davali samo ženska imena. Ta je praksa prekinuta početkom  70.-tih godina 20. stoljeća kada su se počela u imenovanju uragana koristiti i muška imena. Danas se, za imenovanje uragana na Atlantiku koristi 6  listi na kojima se muška i ženska imena izmjenjuju abecednim redom. Liste se ponavljaju svakih 6 godina.

Istraživači su koristili podatke Državne agencije za oceane i atmosferu (NOAA) o svim uraganima koji su od 1950. do 2012. godine pogodili SAD i broju žrtava koje su prouzročili. U istraživanje nisu uključeni uragani Andrew (1992.g) i Katrina (2005. g). budući su prouzročili znatno više žrtava od prosječnog uragana.   Ustanovili su da su uragani sa ženskim imenima prouzročili više žrtava, ali je taj trend zamijećen samo kod snažnijih uragana, a kod uragana sa manjim brojem žrtava nije uočena razlika između muških i ženskih imena.

Tijekom istraživanja njegovi autori su ispitali i kako ime uragana utječe na percepciju opasnosti od njega.  Ispitanicima je rečeno da zamisle da se nalaze na putanji uragana  sa danim imenom te da  ga rangiraju po stupnju opasnosti. Rezultati su pokazali da su ispitanici kojima je rečeno da im prijeti uragan sa ženskim imenom (Alexandra, Christina, Victoria..) stupanj opasnosti ocijenili manjim od ispitanika kojima je rečeno da su na putanji uragana sa muškim imenom (Alexander, Christopher ili Victor). Profesor  psihologije sa Sveučilišta Stanford, Rose Markus, koji je jedan od autora studije, naglašava da takav ishod ispitivanja dokazuje da kulturološki bazirane asocijacije (muško-žensko) utječu na ljudsko ponašanje.

Vodeći autor istraživanja, Kiju Jung, naglašava ime uragana nema nikakve veze sa njegovom jačinom. Potencijalno je vrlo opasno ukoliko ljudi koji su na udaru uragana njegov rizik ocjenjuju prema imenu.

Studija je naišla i na kritike. Stručnjak za katastrofe i antropolog  Hugh Gladwin je izjavio za portal Live Science da su rezultati studije promašeni i dubiozni. Po njemu istraživači nisu dokazali postojanje korelacije između broja žrtava i muško-ženskog imena uragana.  On je naglasio i da je Svjetska meteorološka organizacija od 1979, godine iz listi sa imenima uragana uklonila više muških (29) od ženskih imena (24). Naime, imena onih uragana koji počine veliku štetu i/ili prouzroče  veći broj žrtava se ne koriste, već se njihova imena zamjenjuju novima.

Lista od 21 imena za tropske oluje (uragane) na sjevernom Atlantiku u 2014. godini

Komentari

Share This Article

Related News

Ljetni suncostaj
SAD: Prognostičar Phil najavio nastavak zime
Meteo Wimbledon

O Autoru

Ned